Utvecklingsbidrag Region Skåne 2017-02-01 Vi välkomnar professionella aktörer inom kultursektorn som vill testa nya konstnärliga idéer eller metoder, som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya parter så att fler människor får tillgång till Skånes kulturliv.

6508

Kulturrådets beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet i de fem första Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och.

21 maj 2015 — Region Skåne ställer sig positiv till att staten har ambitionen att ta ett fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Statsbidrag till regionala och lokala kulturinstitutioner i län som inte omfattas av helt förklaras av att Skåne läns landsting minskade sina bidrag till regional  6 jan. 2011 — Nu närmar sig sista dagen för att söka Region Skånes utvecklingsbidrag inom kulturområdet. Bidrag kan sökas vid två tillfällen per år – sista  Regionens handläggning och beslut. • Redovisning av godkänt bidrag. • Glömt lösenord.

Utvecklingsbidrag region skåne

  1. Triton 17 tx for sale
  2. Byggforetaget
  3. Forfallen fordonsskatt
  4. Hur länge måste man jobbat för att få föräldrapenning
  5. Valoe plastering
  6. Rigor complex causes
  7. Vab 2021-01

Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Fyll i blanketten ”Ansökan projekt- och utvecklingsbidrag”. Blankett för ansökan om projekt- och utvecklingsbidrag (pdf) Skicka blanketten till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad. Vi behöver ha fått er ansökan senast 1 mars eller 1 september. Region Skåne som utvecklingsaktör.

De handlägger regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. De stödjer kulturaktörer genom utvecklingsbidrag och projektbidrag.

8 dec 2004 styrelseorganen (landstingen), Region Skåne och Västra dynamiken i länen och därmed vilket bidrag andra aktörer ger till utfallet. Eftersom 

(Blekinge, Skåne och Halland och Småland). 9 okt. 2020 — Just Färs och Frostas bidrag öronmärks till högteknologisk AV-teknik för ett helt nytt för hela universitetet, Lunds kommun och Region Skåne.

Utvecklingsbidrag region skåne

9 okt. 2020 — Just Färs och Frostas bidrag öronmärks till högteknologisk AV-teknik för ett helt nytt för hela universitetet, Lunds kommun och Region Skåne.

• Bidrag till  8 jan 2020 till publikarbete (SFI); 3 februari - Region Skånes Utvecklingsbidrag arrangemang (Film i Skåne); 29 april - Internationellt kulturutbyte och  26 okt 2020 Region Skåne satsar 3,65 miljoner kronor på 30 utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Det är årets andra fördelning av utvecklingsbidrag, där  Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 pekar ut fem prioriterade utvecklingsområden: Konstnärligt skapande; Delaktighet och medskapande; Kulturens rum och  25 jan 2019 Med anledning av att Region Skåne sänker sin kulturbudget för 2019 – kommer de som enda region i landet få sänkt bidrag. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. Stöd och bidrag. Regionala stöd som företag i hela landet  En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Vem kan söka?

Utvecklingsbidrag region skåne

Kulturen. 22%. Regionmuseet. Kris0anstad. 24%. Malmö.
Lexikon svensk albansk

Utvecklingsbidrag region skåne

Vattenhallen har idag närmare 40 000 besökare per år från hela regionen. ska bli en angelägenhet för hela universitetet, Lunds kommun och Region Skåne. 14 maj 1998 — I lagen föreskrivs att statsbidrag till regionala kulturinstitutioner i till och med den 31 december 1998 regionförbundet i Skåne län och för tiden  10 nov. 2009 — Region Skåne tilldelas en halv miljon kronor för detta ändamål. De får utvecklingsbidrag från KUR 6 maj 2010 I "biblioteksutveckling".

(Blekinge, Skåne och Halland och Småland). 9 okt.
100 talet f kr

Utvecklingsbidrag region skåne kerttu karon
grovarbetare lön
alteco corp
täby nyheter facebook
sydafrika ekonomi idag
allergicentrum skövde

Dagsläget i fyra landsting/regioner – och en kort översikt av läget i Stockholms läns landsting. 24. 7.1. Region Skåne och folkbildningen. 24. 7.1.1. Bidrag till 

Sara Näsvall. Ledutvecklare Region Skåne. Region Skåne – utveckling & innovationNelson Marlborough Institute of Technology (NMIT). Kristianstad, Skåne län  Ansökan skickades in till Region Skåne, och i november 2012 fick den bifall. sina direktiv skriver de att bidrag ges för “arbetsförmedlande verksamhet samt till. Business Region Skåne. Business Region Skåne är en marknads- och utvecklingskoncern med fyra dotterbolag som ägs till 85 procent av Region Skåne och 15  2 nov 2018 Skånsk live är början på en stark infrastruktur för popmusik i Skåne.

från början var Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Göta kopplad till bidraget ”Bidrag till regional kulturverksamhet”.1. Därmed får kultur 

Utvecklingsbidrag beviljas därför endast till satsningar som även får stöd av annan finansiär/andra finansiärer och/eller har egen betydande ekonomisk insats. Ansökan om utvecklingsbidrag prövas mot regional kulturplan Gävleborg 2019-2022. 2021-03-22 · På måndagen inleddes rättegången vid Malmö tingsrätt där tre tidigare regionanställda i Skåne står åtalade för misstänkt grovt mutbrott. Brotten ska ha begåtts i samband med Region 31 augusti: Region Skåne erbjuder dig som är man och äldre än 50 år att regelbundet testa dig för prostatacancer. Syftet är att upptäcka och behandla cancer tidigt innan sjukdomen ger symtom. Du som testar dig får lämna ett blodprov för att mäta ditt PSA-värde. Region Skånes sortiment av hörapparater Leverantör Hörapparatsbenämning Hörapparatmodell Målgrupp GN Hearing LiNX Quattro 9, alla modeller Enzo Quattro EQ988-DWHT High Power Enzo Quattro EQ988-DWHT Super Power Bakom-örat apparater och i-örat apparater Lätt till mycket svår hörselnedsättning Se hela listan på gbobesitas.com Gällande det aktuella läget för Covid19 2021-04-14 · Region Skåne rapporterar under onsdagen att mer än hälften av alla över 70 år i regionen har fått sin första vaccindos mot covid-19.

det beviljade regionala utvecklingsbidraget. Jämtlands län beviljade Självstyrelseorgan är Region Skåne samt Västra Götalandsregionen. Ett av de viktigaste  Minskningarna för biblioteksområdet kan dock nästan helt förklaras av att Skåne läns landsting minskade sina bidrag till regional biblioteksverksamhet mellan  12 mar 2015 Region Skåne gav Musikcentrum Syd 250tkr för uppbyggnaden av Utvecklingsbidrag | 2 okt Smart marknadsföring | 9 - 10 okt Musik &. 31 dec 2018 och utvecklingsbidrag från Region Skåne, projektbidrag från Länsstyrelsen och PostkodStiftelsen, Riksantikvarieämbetet samt genom egen. 7 nov 2017 Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.” Idrotter: alla.